Algemene voorwaarden en PRIVACY STATEMENT

Jouw privacy
Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een product te verkopen

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

PRIVACY STATEMENT

 

Viltwerk volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke.

 • Viltwerk beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
 • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;
 • Viltwerk beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie;
 • Viltwerk gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Viltwerk bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk
 • Viltwerk geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;
 • Viltwerk geeft je recht op correctie, verwijdering;
 • Viltwerk heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
 • De website van de Viltwerk heeft een SSL en is afgesloten;
 • De accounts op de computers van Viltwerk zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het aanmelden voor een cursus.